Transformation Logo WWF – Gorille des Montagnes- Black and white Logo mountain gorilla

Transformation Logo WWF – Gorille des Montagnes- Black and white Logo mountain gorilla

Transformation Logo WWF - Gorille des Montagnes- Black and white Logo mountain gorilla - Studio Karma - Graphic designer - Houston Humble Texas

Transformation Logo WWF – Gorille des Montagnes- Black and white Logo mountain gorilla